Informacja o utrudnieniach w ruchu

Powiatowy Zarząd Dróg w Słupcy z siedzibą w Słomczycach
INFORMUJE, ŻE:

W związku z realizacją inwestycji: „Przebudowa drogi powiatowej numer 3050P w miejscowości Siernicze Małe na odcinku DW262 – granica powiatu” oraz „Przebudowa drogi powiatowej numer 3040P na odcinku Sierakowo – Strzałkowo” występują utrudnienia w ruchu drogowym.

W związku z powyższym prosimy wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych prac oraz zwrócenie uwagi na aktualnie obowiązujące oznakowanie drogowe.